Antroposofi og raselære

steinerI forbindelse med Tore Rems Bjørneboe-biografi har det oppstått diskusjon om hvorvidt raselæren til antroposofiens grunnlegger Rudolf Steiner er jødefiendtlig og/eller diskriminerende overfor andre folkegrupper.

Antroposofi er i store trekk en videreføring av Madame Blavatskys teosofiske lære.
Blavatsky hevdet at mennesket gjennomgår en trinnvis utvikling der vi inkarneres utallige ganger før vi vender tilbake til vårt guddommelige opphav. Hun karakteriserte de viktigste trinn i denne utviklingen som rotraser, sju i alt. Hver av disse er igjen delt inn i sju underraser. I løpet av sin utvikling vil hvert individ bli født inn i de fleste om ikke alle de ulike rasegrupper, så vel som i legemer av begge kjønn.

De første av disse rotrasene var ikkefysiske og kjønnsløse. Først i den tredje rotrase begynner, for 18 millioner år siden, det moderne menneske å ta form. Blavatsky forteller at den neste, fjerde, rotrase bygde store sivilisasjoner på det forsvunne kontinentet Atlantis. I fjerde rotrase plasserer hun blant annet samer, malaier, indianere, kinesere og japanere.

Femte rotrase oppsto for 1 000 000 år siden og kalles den ariske. Dens første underrase trengte inn i Nordindia for 60 000 år siden. Annen underrase er de arabiske folk, mens den tredje er den iranske. Den fjerde er den keltiske og den femte er den teutonske. Også jøder er ifølge Blavatsky en arisk folkegruppe.

hpbsarony2 Lite tyder på at Blavatsky har knyttet disse teoriene sammen med antisemittiske eller andre rasediskriminerende holdninger. Teosofisk samfunn var ikke et redskap for europeisk imperialisme, men bidro tvertimot til å styrke motstanden mot kolonialisme gjennom sin respekt for særlig sørasiatiske religiøse og kulturelle tradisjoner.

Ikke dessto mindre har det blant Blavatskys tilhengere vært flere som har utviklet teosofien i rasistisk retning. Ikke minst har ulike esoterikere i det tyske kulturområde utviklet varianter av teosofi der den ariske rase, identifisert som det tyske folk, ble framhevet som den fremste bærer av kultur og utvikling. Disse ariosofene la grunnlaget for nazistenes raselære, og det var betydelig overlapping mellom teosofer og ariosofer i tida rundt første verdenskrig.

Da Rudolf Steiner brøt med Teosofisk Samfunn i 1912 beholdt han hovedtrekkene i det teosofiske verdensbildet, herunder teorien om rotraser. Men Steiner la større vekt på den vestlige kristne sivilisasjons historiske rolle. Han anklaget Blavatsky for å sidestille østlig og vestlig okkultisme, og hevdet at de metodene som yogier og mystikere i Asia bruker ikke er egnet for moderne vestlige mennesker. De som tar slike metoder i bruk vil, ifølge Steiner, bli ført tilbake til et mere primitivt åndelig utviklingsstadium. Antroposofien kan derfor hevdes å ha et sterkere innslag av rasisme enn teosofien.

Og det var slett ikke vanntette skott mellom antroposofi og nazisme. Flere framtredende nazister var interessert i antroposofien, spesielt Rudolf Hess, men også mange andre. Bodil Stenseth forteller i boka Sangerinnen at Quisling deltok regelmessig på møter i Antroposofisk Selskap på 1930-tallet, og fortsatte å studere Rudolf Steiners skrifter under krigen.

Rudolf Steiners antroposofi forutsetter at det er meningsfylt å inndele menneskeheten i raser. Dette betyr ikke nødvendigvis at Steiners lære er rasistisk i betydningen rasediskriminerende. Ikke dessto mindre er det en grunnleggende forutsetning i Steiners esoteriske historieforståelse at mennesker i noen raser er høyere utviklet enn mennesker i andre raser. Det bør ikke vekke forundring at noen har utviklet dette i rasediskriminerende retning ved å identifisere den rasegruppe de selv tilhører som den høyest utviklede og å karakterisere andre grupper som underlegne.

Dette betyr ikke at antroposofien er nazistisk eller legitimerer nazistisk raselære, men det viser at forholdet er mere komplisert enn mange antroposofer har ønsket å formidle.,

8 kommentarer (+add yours?)

 1. veganimal
  okt 31, 2009 @ 18:56:42

  Jeg husker jeg las masse om dette for en tid tilbake. Da var jeg veldig «inn i» det teosofiske verdensbilde.

  Det som gjør meg skeptisk til mye religiøsitet og spiritualitet er den tendensen til å hierarkisere. Når en prater om åndelige hierarkier, enten når det gjelder engler, menneskeraser eller arter. Det blir ofte knyttet til fascisme. En forestilling om at de åndelige hierarkiene bør ha et motsvar i et sosialt hierarki. For eksempel okkultist og fascist Julius Evola. Det er så klart ingen nødvendighet i det. Okkultister og teosofer kan godt være politisk egalitære. Men jeg syns det er en tilbøyelighet til å skape en fast orden med hierarkiske trekk, selv om det ikke skjer på et politisk plan skjer det på et metafysisk plan.

  En ting er hierarkisering av raser etter åndelig «nivå». En annen ting, som er mye mindre problematisert er rasisme på artsnivået, forestillingen om at mennesker er på et høyere åndelig nivå enn andre dyr. Eller, i sekulær språkdrakt, at mennesker er mer «utviklet» enn andre dyr. I praksis blir den tanken tatt til inntekt for å forsvare utnytting av dem. Jeg tror ikke det er mange teosofer som forsvarer å gi de rasene som angivelig befinner seg på et lavere åndelig utviklingsnivå, moralsk annenrangs status.

 2. Åge
  nov 03, 2009 @ 12:10:48

  Å sette bindestrek mellom teosofien og antroposofien, som mange gjerne gjør, er vel nesten som å sette bindestrek mellom strikkmotoren og forbrenningsmotoren. I dag er Rudolf Steiners utviklingslære, helt klart, den mest detaljerte av alle utviklingslærer. Og som forbrenningsmotoren, er også Steiners kristne utviklingslære, den mest troverdige. At mange mennesker har problemer med å tenke at det kan finnes vesener mer intelligente enn dem selv, er vel mer et personlig tro- og intelligensproblem, enn et problem som angår almennheten.

 3. Jan Bojer Vindheim
  nov 03, 2009 @ 14:01:23

  Slik taler en helfrelst antroposof.

 4. Fredrik
  nov 04, 2009 @ 17:32:48

  Åge – du virker som du er en av disse som er hjernevasket, og ikke ressurssterk nok til å forstå det selv.

  Beklager hvis dette hørtes brutalt ut, men sånn ser det ut.

 5. predikeren
  nov 06, 2009 @ 07:36:07

  Tja.. hva med den offisielle vitenskaplige holdning til dette i deres samtid?
  Hadde uenigheten her vært grunnleggende stor, ville ikke nazismen så uproblematisk fått støtte.
  Det er mange lærebøker som hevder slikt, fra den tiden.
  Jeg har her «skattkisten, et konversasjonsleksikon for skole og hjem» hvor de fleste bidragsytere er universitetsutdannet i høye grader. I dette bokverket finner man, i artikkelen om mennesket, en sides illustrasjon av ulike «lågtstående menneskeraser» sammenlignet med fotografier av menneskeaper: Australier sammenlignes med ung sjimpanse, semlikidverg med gorilla, mbutu-dverg med orangutang, hottentott med orangutang, tasmanier med orangutang, busk-kvinne med orangutang.
  Underholdende lesning!
  De svarte var jo oså 15 % mindre intelligente… og våre engelske naboer, herrefolket, var jo utvalgt til å herske….
  Nazismen hadde ikke bare religiøse sekter som inspirasjon, og heller ikke store vanskeligheter med å få disse tankene til å blomstre.
  Var ikke disse tankene i antoposofien bare «et pust i den samme luft»?

 6. Åge
  nov 06, 2009 @ 23:02:54

  Mitt første innlegg var ment som et lite spark til Darwins mange tillhengere. Og dette sleivspark kan jeg gjerne beklage. Den ateistiske trosbekjennelse; at verden har skapt seg selv, skal jeg ikke lenger røre. For jeg har ingen problemer med å forstå; at når tro og naturvitenskap blir til noe så fornemt, som trosvitenskap, da blir tro også vitenskap.

 7. Thebee
  nov 09, 2009 @ 01:17:11

  Det är inte omedelbart lätt att tränga in i antroposofin. Gör man det ser man hur ytlig beskrivningen av Steiner och antroposofin oftast är. Hit hör förhållandet till teosofin.

  För en beskrivning av det besynnerliga teosofiska – inte antroposofiska – begreppet «rotras» som framstår, helt annorlunda än man ytligt kanske kan tro när man bara ser det och läser andras också ytliga beskrivning av det, se «Three misunderstood concepts»

 8. tesofa
  nov 30, 2009 @ 23:09:34

  vi diskuterte å skreiv om akkurat det her i «sandbæreren» for over femogtyve år sia….ble da enig at tema burde samles under en form for «nihilisme»

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: