Fjern eiendomsskatten fra vernede bygninger

Bryggene er en viktig del av bybildet i Trondheim, men kan være tunge å vedlikeholde.

Eiendomsskatten er en nødvendig inntektskilde for mange kommuner, så også Trondheim. Men denne skatten er en ekstra byrde for eiere av gamle og verdifulle bygninger som allerede har mye arbeid og store utgifter med å ta vare på vår felles kulturarv.

Riksantikvaren, Bondelaget og en lang rekke andre organisasjoner har tatt til orde for at gamle bygninger som er pålagt restriksjoner gjennom kulturminneloven bør være fritatt for eiendomsskatt. Miljøpartiet De Grønne støtter dette kravet fullt ut, og vil arbeide for at den rød-grønne alliansen tar dette inn i sine framtidige budsjetter.

Fredede bygninger og bygninger av høy antikvarisk verdi preger Trondheims bybilde og er i høy grad med på å gi byen sin visuelle identitet. Bygninger som sukkerhuset ved Leüthenhaven og Lerchendal Gård er viktige deler av Trondheims identitet. Deler av bryggerekkene og mange andre bygninger i Midtbyen utgjør også umistelige verdier for byen, Det er derfor av stor betydning for byene at eierne av disse bygningene blir i stand til å forvalte dem forsvarlig.

Høyre, Frp, Venstre og Krf i Trondheim gikk i sitt budsjettforslag for 2011 inn for å fjerne eiendomsskatten for fredete bygg; (ca 300 bygninger) Vårt forslag går videre enn dette, da vi mener fritaket også bør gjelde for antikvariske bygninger i klasse B.

Miljøpartiet De Grønne mener eierne av fredede bygninger  og  antikvariske bygninger av klasse B, til sammen ca. 1 300 eiendommer i Trondheim Kommune, skal fritas for eiendomsskatt. Vi har ikke beregnet inntektstapet for kommunen av en slik endring, men vil tro det dreier seg om et ensifret antall millioner. Dette vil ha større betydning for eierne av de berørte bygningene enn for Trondheims budsjettbalanse.

3 kommentarer (+add yours?)

 1. Zeugma
  sep 05, 2011 @ 14:38:24

  Bra framlegg. Spesielt bryggene i Midtbyen verkar vanskelege å halda ved like, på grunn av problem med væte og ròte. Kommunen burde òg vera flinkare med å hjelpa eigarane med å halda bygningane ved like. Finst der noka kommunal stønadsordning for slikt?

 2. Jan Bojer Vindheim
  sep 05, 2011 @ 14:47:29

  Ingen kommunal stønad, men flere statlige ordninger, svjv.

 3. Konrad
  sep 06, 2011 @ 17:16:58

  Enig i at eiere av fredede bygninger bør få økonomisk hjelp. Fredning skaper ofte ekstra belastning for eieren, men uten å utløse nye inntekter.

  Generelt bør man imidlertid være forsiktig med å bruke skattesystemet til alle mulige gode formål. Generelt anbefales at en ordning skal tjene bare ett formål. Skatt skal skaffe inntekt til stat og kommune. Fritak for skatt er i realiteten et tilskudd. Eiere av fredete bygninger bør i stedet få et direkte tilskudd fra Riksantikvaren eller Miljødepartementet. Da blir kostnaden ved fredning synliggjort, i stedet for å skjule det i kommunale budsjetter.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: