Den grønne paven

url-1Norge er et sekulært land, og miljøbevegelsen i Norge gjør seg flid med å framstå som objektiv og vitenskapelig. Få har derfor brydd seg med at lederen for verdens største religionssamfunn har sluttet seg til miljøvernernes rekker. Det er synd, for den nye encyklikaen til den katolske kirkes overhode Pave Frans, den første som har tatt navn etter Frans av Assisi, er et av de mest radikale miljømanifestene jeg har lest.

Den pavelige encyklika som har tittelen «Laudato si – om omsorgen for vårt felles hjem» kunne i store deler vært hentet rett ut av programmet til Miljøpartiet de Grønne: her er det lange avsnitt om problemer knyttet til forurensing og klimaendringer, ressursutarming og tap av biologisk mangfold.

Problembeskrivelsen fører fram til en gjennomgang av aktuelle tiltak for å bedre situasjonen; som forbruks-reduksjon, ombruk og gjenvinning, lokal matproduksjon, bildeling og kollektivtransport, byplanlegging i menneskelig skala, vern av dyrka mark og ikke minst rettferdig fordeling menneskene imellom.

Hensynet til klima og miljø og til sosial rettferdighet må gå foran ønsket om økonomisk gevinst, sier Paven, og langer ut mot verdens politiske og økonomiske makthavere: «Deres oppførsel viser at for dem er det nok å maksimere profitten.» Videre angriper han det verdensbildet slike makthavere bekjenner seg til; et verdensbilde der naturvitenskapens måleverdier er den avgjørende målestokk og der teknologisk framgang er livets dypeste hensikt: «Livet blir gradvis et knefall for situasjoner skapt av teknologi, som anses som den viktigste nøkkel til tilværelsens mening».

Alt dette er naturligvis meget bra, men det er spesielt viktig fordi det anbefales av overhodet for den katolske kirke, og derfor bør etterleves av kirkens 1,5 milliarder medlemmer.

Ytterst interessant er også pavens gjennomgang av utviklinga i den kristne kirkes forhold til «vårt felles hjem». I økologisk debatt ble det tidlig lansert en teori om at det bibelske verdensbildet, der mennesket plasseres utenfor naturen, har vært en forutsetning for de massive naturødeleggelsene vår art har vært ansvarlig for gjennom de siste århundrene. Paven avviser ikke denne kritikken, men skriver: «Skjønt det er sant at vi kristne til tider har tolket Skriften feilaktig, må vi idag med styrke forkaste forestillingen om at det at vi er skapt i Guds bilde og tillagt myndighet over jorden, rettferdiggjør absolutt herredømme over andre skapninger»

urlPaven griper på denne måten inn i en sentral teologisk debatt, og griper tilbake til den Hellige Frans av Assisi for å få støtte til en tolkning der det menneskelige ansvar for skaperverket vendes om;  fra en rett til å gjøre som vi måtte lyste, til en plikt til å vise hensyn til våre medskapninger og til den helheten av liv vi inngår i.

For Paven er naturligvis virkeligheten større enn det fysiske skallet der både jordkloden og menneskelegemene inngår. Det er signifikant at han direkte knytter sine økologiske vurderinger til erkjennelsen av en høyere virkelighet: «Det er spranget mot det transcendente som gir økologisk etikk sin dypeste mening», står det.

Jeg har i denne bloggen gjentatte ganger tatt opp sammenhengen mellom økologi og spiritualitet. Opplevelsen av det åndelige fellesskapet mellom mennesket og universet er en viktig stimulans for økologisk innsikt, og har vært ei viktig drivkraft i utviklinga av moderne miljøpolitikk. Erkjennelsen av vårt intime slektskap med den økologiske helheten kommer til uttrykk i nye livssyns-varianter, men også – og minst like viktig – i de etablerte religionene. Bispekollegiet i Den Norske Kirke har, for eksempel, ved en rekke anledninger støttet en holistisk tilnærming i viktige miljøkonflikter .

For det store flertallet av verdens befolkning, som tror på en dypere virkelighet enn den materielle, har rettledning fra åndelige ledere stor viktighet. Pavens klare støtte til grønn politikk og økologisk erkjennelse er derfor av største betydning, og bør hilses velkommen av alle som håper og tror vi ennå kan vende utviklinga i en bedre retning.

3 kommentarer (+add yours?)

 1. Ullern
  jul 30, 2015 @ 09:40:09

  Hei Bojer,

  Bra fanget opp. Pave Frans er kanskje personlig en bra mann. Men vi skal være forsiktige med å stole særlig langt på Vatikan-kirken. Som all organisert religion fikk og får den fort undertrykkende formål og funksjon. Om «spiritualitet» er enkeltmenneskets forhold til sitt indre og sin kilde, er organisert spiritualitet – religion – en pervertering. Kort sagt: Tips utenfra, bra – styring utenfra, dårlig. Kirken søker styring av menneskers tanker, og tradisjonelt i kollusjon med politiske styrere. Slik er det fortsatt, inntil det motsatte evt. er lenge og tydelig demonstrert.

  Å se at ‘menneske-heten’ – dvs. klimaforstyrrelsene – holder menneskearten på strak selvmordskurs krever ikke akkurat et geni for tiden. Liten grunn til å gå ned på kne for Vatikanet/paven for endelig å ha oppdaget det – 30-40 år etter at det ble åpenbart. Selv om dokumentet «Laudato-si» er grundig og tildels bra. Vatikanet posisjonerer seg for å høste kred til klart kommende kriser, simpelthen – simple then.

  Det er sent for menneskeheten for å stoppe menneske-heten. Men det blir visst aldri for sent for kirken å anbefale folk å «gi keiseren hva keiserens er» og å holde fred mot undertrykkere.

  Her er en god, tidligere kommentar til «Laudato-si»:
  «Commons is Heart of Pope’s Economic Teachings»
  http://www.onthecommons.org/magazine/commons-is-heart-of-pope%E2%80%99s-economic-teachings

 2. Henry Michael Ødegaard
  jul 30, 2015 @ 10:52:24

  Takk for at du retter oppmerksomheten mot Pavens skrift Jan Bojer Vindheim. Det gjør du med rette, Her er det mye å lære. Katolske teologer er sprenglærde og når overhodet for disse setter seg ned og skriver om miljø, er det noe på gang i verden. Legger ved et intervju med en framstående katolsk teolog, Cavanaugh, som har interessante kommentarer til pavens skrift, bl.a. om at «this will be the most read document on the environment ever produced by anyone.» http://www.catholicworldreport.com/…/seeing_beyond…

  Seeing Beyond Nature to Creation | Catholic World Report – Global Church…
  CATHOLICWORLDREPORT.COM

 3. Jan Bojer Vindheim
  jul 30, 2015 @ 13:59:54

  Takk for det! Som leder for verdens største religiøse fellesskap har Paven naturligvis enorm innflytelse. Hyggelig når den går i grønn retning.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: