Ytringer, friheter og religion

Ytringsfrihetens problemer har kommet i fokus her i Norge gjennom Adressavisens offentliggjøring av en karikatur som lett kan oppfattes som et angrep på profeten Muhammed og på islam generelt. Uka før var det rabalder etter at den marxist-leninistiske forfatteren Dag Solstad tok avstand fra prinsippet om ytringsfrihet.

Her det viktig å holde tunga rett i munnen. Det er sant som Adressategner Jan O. Henriksen påpeker, at retten til å kritisere religion ikke kan tillate unntak for islam, men det er selvsagt ikke slik at retten til å kritisere innebærer noen plikt til å fornærme. Jan O framhever at han ikke mente å avbilde Profeten Muhammed, men karikaturen i adressa har fått en tekst som gir inntrykk av at den er rettet mot muslimer generelt og ikke bare mot terroristene bak angrepet på den danske ambassaden i Islamabad og deres meningsfeller.

Og på samme måte som kritikken mot muslimske fanatikere ikke må utarte til angrep på muslimer generelt, må kritikken av formen på Jan O. sin tegning ikke utarte til angrep på retten til å kritisere religion generelt eller islam spesielt.

Vi må ikke havne i den grøfta som den oppskrytte forfatteren Dag Solstad med åpne øyne forsøker å føre oss ut i. Solstad har lenge vært et symbol for de autoritære tendensene i 68-generasjonen. Det er neppe noen tilfeldighet at hans angrep på ytringsfriheten kom samtidig som han forkynte sin fortsatte tro på de kommunistiske idealer. Kombinasjonen av autoritær ideologi og forakt for ytringsfriheten burde få det til å gå kaldt nedover ryggen på ethvert oppegående individ, likevel ser vi at kjente «kulturpersonligheter» som Morgenbladets redaktør Alf van der Hagen finner det på sin plass å støtte galskapen.

Nå har unektelig Solstad noen poeng han også. Den som kaster et blikk på de åpne nettdebattene, f.eks. på tabloidavisenes nettsteder, kan lett få en følelse av å ha stukket hodet ned i en kloakk. Men dette er en pris vi må betale. Ethvert velment forsøk på å begrense ytringsfriheten til det striglede og stuerene har en uakseptabel pris.

Og når det gjelder angrep på islam må vi finne oss i dem også. Mange slike angrep har en uklok form, men vi skal passe oss for å erklære dem som helt uakseptable. Det finnes nok grenser, men når det gjelder satire må grensene nødvendigvis være svært vide.

Den som måtte ha en trang til å forsvare verdens 1,4 milliarder muslimer, og som føler at de kanskje ikke alle er fanatiske mordere, kan finne støtte hos John Esposito og Dalia Mogahed. De har oppsummert den mest omfattende undersøkelsen noen sinne av holdninger blant muslimer over hele verden i boka Who speaks for Islam. De av oss som omgås muslimer jevnlig vil neppe bli overrasket over at flertallet av verdens muslimer viser seg å være moderate, og at de voldelige fanatikerne ikke har noen stor støtte. Dette vil skuffe fanatikerne på begge sider, både islamistene og de vestlige islam-haterne, men for oss andre er det nyttig og viktig informasjon.

Og hvis noen lurer på hvem det er som misliker ytringsfriheten så finner vi mange av dem i den vanhellige alliansen av kommunister og islamister som i Norge får spalteplass slike steder som i Klassekampen og Dagbladet. Mulla Krekar og Dag Solstad har blant annet det til felles at de selv med stor dyktighet utnytter den ytringsfriheten som de kjemper for å frata andre.

30 kommentarer (+add yours?)

 1. Trond
  jun 04, 2008 @ 19:43:02

  Bra skrevet Vindheim. Du har som oftest hodet på rett plass!

 2. Ronny
  jun 04, 2008 @ 19:55:43

  Ærlig talt Vindheim. «den vanhellige alliansen av kommunister og islamister som i Norge får spalteplass slike steder som i Klassekampen og Dagbladet» eksisterer ikke andre steder enn i marerittene til Hans Rustad og andre paranoide islamofober, og den er en karikatur som nyfascister bruker for å stemple dem som ikke går med på konspirasjonsteoriene deres. Jeg hadde trodd du holdt deg for god til slik useriøs båssetting.

  I forhold til Solstad har jeg tydeligvis lest et helt annet essay enn det du har, eller er det mulig du er litt krigsskadd fra 70-tallet, og leser nye ting inn i gammelt agg?

 3. Jan Bojer Vindheim
  jun 04, 2008 @ 20:25:56

  Ærlig talt ja, Ronny.

  Jeg hevder ikke annet enn at det foreligger en taktisk allianse mellom vestlige kommunister/sosialister på den ene side og islamister som bin Laden eller Mulla Krekar på den andre. Skjønt noen steder foreligger det jo også et organisert samrøre, som i George Galloways Respect-parti.

  men si meg: når tok AKP/ RV /Rødt! avstand fra muslimske (eller andre) terrorhandlinger? meg bekjent er dere mest optatt av å hindre at terroristene møter motstand, være seg militært eller teoretisk.

 4. Ole Pedersen
  jun 04, 2008 @ 20:55:04

  En pussighet med autokrat-beundrene ,det være seg George Galloway eller andre tihengere av det nye honnørordet i den neo-Stalinistiske sekt «Nydemokrati» ,er kampen mot det liberale pluralistiske demokrati.
  Deres prosjekt samsvarer bra med karikaturen av preste-regimet i Iran sin retorikk og propaganda.

 5. bjørner
  jun 04, 2008 @ 21:04:17

  .” De av oss som omgås muslimer jevnlig vil neppe bli overrasket over at flertallet av verdens muslimer viser seg å være moderate, og at de voldelige fanatikerne ikke har noen stor støtte. ”

  ……Hvis det er slik at: En muslim er en person som tror at det som forfektes i læren islam er den enste sannhet, må man anse hele læren islam som moderat for at det skal finnes moderate muslimer. I og med at koranen hevdes å være skrevet av Allah selv, kan man ikke tro at noe i boken er sant, mens andre tekster ikke er det. Forkaster man noe i koranen, tror man ikke at den er guds ord, og man er da ikke kvalifisert til å kalles muslim. Godtar man hele koranens ord som sannhet, kan man ikke anses være moderat.

  Det er mange som mener at de voldelige fanatikerne er de som har støtte i den lære/isme som kalles islam. De som hevder at islam er en fredelig religion, som blir misbrukt av terrorister, tar feil. De kan enten ha ganske grunn kunnskap om islam, eller de hevder dette ut fra vikarierende motiver.

 6. Jan Bojer Vindheim
  jun 04, 2008 @ 21:21:27

  Joda, det finnes en vanhellig allianse også mellom islamistene og de islamofobe. Begge disse gruppen er interessert å frasmtille ekstremistene som de eneste sanne og ekte muslimer. Problemet er bare at de fleste muslimer ikke vil ha noe med voldsfanatikerne å gjøre. Dette dokumenteres godt i boka til Mogahed og Esposito. Det svarer altså også til mitt eget inntrykk fra hyppige samtaler med muslimer i ulike deler av verden.

 7. armin
  jun 04, 2008 @ 23:01:32

  Jan bojer. ditt kommentar er på grensen til det idiotiske.

  synes det er frekt å komme med en sånn anklage mot venstresiden som har lidd under islamistiske regimer.

  Bare i Iran har det i løpet av de siste 30 årene blitt drept flere titals tusen kommunister. du skal faen meg bruke hodet neste gang du skriver noe tøv som dette.

  det er verken de grønne, høyre eller sentrum som har i lang tid kjempet imot islamister, men kommunister. De kjempet mot shahen som ble støttet av dere og senere mot prestestyret.

 8. Jan Bojer Vindheim
  jun 05, 2008 @ 02:32:56

  Det er ikke min mening å undervurdere den innsatsen kommunister og sosialister har gjort mot regimet i Iran eller hvilken forfølgelse de har blitt – og blir – utsatt for.

  Det er selvsagt like stor forskjell på sosialister som det er på muslimer.

  I Irak var kommunistpartiet et av de første målene for Saddams terror, ikke dessto mindre marsjerte kommunister over hele verden mot at USA skulle velte Saddam våren 2003. Det irakiske kommunistpartiet støttet derimot det amerikanske angrepet, og deltar idag i regjeringa i Bagdad.

 9. Ole Pedersen
  jun 05, 2008 @ 11:18:01

  Jeg vil gi honnør til Jan Bojer Vindheim som konsekvent forsvar de kreftene som ønsker å utvikle demokratiske strukturer som kan skape grunnlag for en stat hvor lederen ikke må kompomitere sitt folk ved å sammarbeide med populistiske demagoger som George Galloway.

  http://www.document.no/2007/11/klassekampen_tegner_og_forklar.html#comment-256097

 10. Ronny
  jun 05, 2008 @ 14:40:47

  «Jeg hevder ikke annet enn at det foreligger en taktisk allianse mellom vestlige kommunister/sosialister på den ene side og islamister som bin Laden eller Mulla Krekar på den andre.»

  Ja, påstår du det lever du i en helt annen verden enn det jeg gjør. Det at man påstår at USAs terror også er terror betyr jo ikke at man er tilhenger av terror som vender «andre veien». Du tegner et blindt og unyansert bilde i et område hvor det nettopp er viktig å holde ting nyansere og fra hverandre. Se forøvrig en gammel greie jeg skrev som en kommentar til T Wyller: http://venstresida.net/?q=node/73

 11. Ole Pedersen
  jun 05, 2008 @ 15:38:03

  De neo-Stalinistiske selvutnevnte frihetskjemper fornekter seg ikke .
  Resirkulerinen av ærkereaksjonært populistisk sludder som er gått ut på dato .

  Islamofobimarkedsførerne eier ikke skam.

  http://www.document.no/2008/05/nar_fienden_ma_lope_eller_do.html#comment-266267

 12. Ole Pedersen
  jun 05, 2008 @ 16:36:05

  Hvem er ikke fanatiske Bolsjevik-muslimer ?
  Hvem er ikke deres medløpere ?

  http://www.document.no/2008/06/gahr_stores_ytringsfrihet_for.html#comment-266238

  Counterpunch, Official Organ of the Reactionary Left, on Afghanistan

  http://transmontanus.blogspot.com/

  The few locals still living in Pashmul, the scene of this “liberation” campaign by the kuffar Canadians, either fled by foot or cowered in their dugouts before the fighting started. Most are poor farmers.

 13. Jan Bojer Vindheim
  jun 05, 2008 @ 17:04:21

  Ronny; du sier det ikke finnes noen taktisk allianse mellom venstresida og islamistene, men du svarer ikke på når partiet ditt tok avstand fra én eneste muslimsk terrorhandling.

  Ole P: prøv å dempe skjellsordene litt. Saklighet er mye mere effktivt enn bakvaskelser.

 14. Ronny
  jun 06, 2008 @ 10:49:57

  Jan: Snur du ikke bevisbyrden litt her nå? Jeg ser det som en selvsagthet at man er imot alle angrep på sivile, og har ikke huske å ha møtt noen i partiet som mener noe annet. Rødt er mot terror – uansett hvem som står bak. Jeg synes ærlig talt du høres en smule paranoid ut – du som er anarkist burde lese litt mer Chomsky før du går over og blir helt Hitchens 😉

  Så har du sikkert rett i at vi har hovedfokuset vårt på den parten som 1) vi oppfatter som agressor og ei imperialistisk stormakt, 2) som Norge er alliert med og selger våpen til og dermed har et medansvar for 3)som utfører den klart største delen av terroren 4)som er den eneste som har makt og vilje til å gjennomføre terror i så stor skala som de gjør osv. osv.

  Også har (ihvertfall jeg) en analyse som sier at sterke brune krefter nå forsøker å spre en frykt for muslimer over hele Europa hvor islam blir forsøkt knyttet til terror på utallige usaklige og useriøse måter. Jeg har alltid hatt en analyse som tilsier at ekstremister i Midt-østen og høyreekstremister i Europa driver og «spiller hverandre gode» med frykten og hatet rettet mot «de andre». Jeg er ikke interessert i å være med å hive bensin på det bålet der.

  Er du uenig i det fokuset? Hva er den konkrete bakgrunnen til mistenkeliggjøringen din av venstresida? Hvor har du dette fra?

 15. Ole Pedersen
  jun 06, 2008 @ 11:38:24

  Jan Bojer Vindheim
  Jeg støtter ditt syn at man marginalisere de fanatiske og voldlige antiglobaliseringsmotstandere, uten at de demoniseres.

  Jan Hårstad skriver bra om spenningene blant venstreekstremistene når det gjelder MARX-MOHAMMED-PROSJEKTET.

  http://www.document.no/2008/06/al_qaida_flere_angrep_kommer_1.html#comment-266363

  Men som du ganske riktig påpeker blir de intelektuelle analysene noe tynne og dogmatiske når Norman G. Finkelstein, Naomi Klein og Noam Chomskys tankemodeller brukes.

  Evnen til selvstendig tenkning omkring maktklikkene i Russland,Kina og Iran er nærmest fraværende på den ekstreme venstreside.

  Ytringsfrihetens kår må nok en gang underordnes de politiske prosjekt ?

 16. Jan Bojer Vindheim
  jun 06, 2008 @ 14:08:08

  til Ronny:

  Jeg har nok lest atskillig mere Chomsky enn Hitchens, men når det gjelder venstresida sitt forhold til militant islamisme generelt og situasjonen i Irak spesielt er jeg ikke i tvil om at Hitchens har noen svært gode poenger.

  Når du hevder at det er USA «som utfører den klart største delen av terroren» er det nytale i beste stalinistiske ånd. Denne nytalen har til hensikt å forsvare eller tilmed bortforklare terroren som fenomen. Jeg er ingen venn av amerikansk utenrikspolitikk, og ganske særlig ikke av de overgrepene som systematisk utføres som ledd i «krigen mot terror», men det er en avgrunn mellom å angripe militære motstandere og å sprenge seg og andre i lufta feks. på en markedsplass.

  Og ja, det er viktig å møte de islamofobe kreftene som finnes i vulgær form i Frp og litt mere avansert på feks. Document.no, men det blir helt feil å forsvare (eller «forstå» ) voldskåte salafister. Hvis ikke al Qaeda, Ansar al-islam og Hamas møter motstand på venstresida, legitimeres de brunsviddes holdninger så vel mot muslimer og innvandrere som mot radikale krefter i vårt eget land.

 17. Ronny
  jun 06, 2008 @ 18:56:01

  Om USA skriver du; «men det er en avgrunn mellom å angripe militære motstandere og å sprenge seg og andre i lufta feks. på en markedsplass.»
  – Men hva er det å massivt bombe boligområder? Å drive en krigføring hvor du _vet_ det vil bli massive sivile tap, men hvor du slipper å se noen av ofrene i øynene der du bomber fra stor høyde? Så har du jo også de mer direkte tilfellene hvor soldater går inn i hus og skyte sivile kvinner og barn, men det blir mer krydder på den store bombekaka. Er dette «nytale i beste stalinistiske ånd»?

  Jeg synes du er på uhyre tynn is når du føler behov for å stemple meg som stalinist bare fordi jeg synes terroren VI utfører er like ille som den «de andre» utfører, og å lage noen konspirasjonsteori ut av dette synes jeg er ikke bare å skyte over mål, men å spille på feil bane.

  Selvsagt mener også jeg at det er grov terror og fullstendig uakseptabelt å ta livet av sivile i en krigssituasjon, men det er altså ikke noe som bare den ene siden begrenser seg til slik det virker som du mener.

  «Hvis ikke al Qaeda, Ansar al-islam og Hamas møter motstand på venstresida, legitimeres de brunsviddes holdninger så vel mot muslimer og innvandrere som mot radikale krefter i vårt eget land.» Og det gjør de ikke?

  Jeg mener nettopp den parallellen jeg trakk over – at «ekstremister i Midt-østen og høyreekstremister i Europa driver og “spiller hverandre gode”», er det viktigste budskapet å spre i så måte. Kampen står ikke mellom islam og vesten, men mellom oss 95% vanlige fornuftige og moderate mennesker, og ekstremister på begge sider som forsøker å hisse opp til «sivilisasjonskrig».

 18. Jan Bojer Vindheim
  jun 06, 2008 @ 19:16:55

  En forbrytelse unnskylder ikke en annen.

  Det er ingen tvil om at (f.eks.) amerikanske soldater har begått grove overgrep, men dette fritar ikke al Zawahiri eller Mulla Krekar for ansvaret for sine gjerninger.

  Man kan si mye om amerikanernes motiver også, men de hvitvasker ikke terroristenes motiver.

  Om du er stalinist eller ikke får du ta opp med deg sjøl, men siden vi nå er personlige: når har du offentlig tatt avstand fra f.eks. al Qaedas terrorhandlinger?

 19. Ronny
  jun 06, 2008 @ 20:27:34

  Jan: Er det noen som helst som har påstått at noen som driver terror er «unnskyldt» eller «fritatt for ansvar»?? Er det noen som har påstått at noens motiver er «hvitvaskede»? Jeg synes det virker som du leser alt inn i en nor spesiell virkelighetsopfatning?

  Så for å få et par ting klart: 1) Jeg mener Stalin er noe av det verste som har skjedd både russland og den internasjonale venstresida. 2) Jeg har fordømt Al Quaida omtrent like lite/mye som jeg har fordømt alle andre terrorgrupper som _alle er enige om_ er noen fryktelig folk. -Det er rett og slett ikke så mye diskusjon om ting alle er enige om, men i den grad jeg har vært i diskusjoner om slike grupper har jeg (som alle andre jeg tror jeg noengang har snakket med) selvsagt _alltid_ tatt avstand fra terrorhandlinger.

  Som en illustrasjon: Når har du offentlig tatt avstand fra terrorhandlingene til Aum Shinryu-sekten(eller hvordan det nå skrives)(de som gasset undergrunnsbanen i Tokyo)? Det har du sikkert aldri følt behov for, siden det ikke er noen som helst uenighet om saken.

  Sorry, men det virker på meg som om du har fått en eller annen fiks ide. Jeg kan ikke skjønne hvor vi skal være uenige her (rent bortsett fra at du forsøker å stemple meg som «stalinist» og mistenkeliggjøre mitt forhold til gale skjeggete menn i asia).

 20. Ole Pedersen
  jun 06, 2008 @ 20:35:15

  Jan Bojer Vindheim
  Unnskyld at en enfoldig ikkesosialistisk såkalt brun griper inn.
  Men om man har mot eller ærlighet til kalle simple kriminelle med det rette navn mister man totalt troverdighet.

  Atilla Amir Iftikhar har noen refleksjoner omkring gjeninnføring av demokrati i Pakistan som du kan lese her.

  Jeg håper min noe direkte språkform kan passere.

  http://www.document.no/2008/06/al_qaida_flere_angrep_kommer_1.html#comment-266378

 21. Jan Bojer Vindheim
  jun 06, 2008 @ 21:03:18

  Til ronny, igjen.
  Jeg registrerer at du tar dette personlig, men mitt utgangspunkt var en enkel generell påpeking av at store deler av venstresida i europa og amerika (inklusive mange grønne) er unnfallende i forhold til muslimsk ekstremisme. Ikke bare framstår muslimske og sosialistiske USA-motstandere i tospann, det finnes også nok av folk som veksler mellom de autoritære versjonene av sosialisme og islam uten store problemer, som f.eks. Mulla Krekar og Trond Ali Linstad, for bare å nevne to.

  For å være ærlig, ser jeg store likheter i disse ideologiene og i mange av personlighetene som forfekter dem.

  Men altså: du innrømmer indirekte at du aldri har tatt avstand fra muslimsk terrorisme og parerer med å spørre når jeg tok avstand fra Aum Shin Rikyo (tror jeg er korrekt). Forskjellen er at jeg aldri har forsvart væpnet kamp mot den japanske regjering eller det japanske folk. Du og ditt parti har derimot hyppig forsvart væpnet kamp mot regjeringene i Irak og Afghanistan. Da er det på sin plass for dere å si fra hvis det er aspekter av denne væpnede kampen dere ikke aksepterer. Og det gjør dere altså aldri.

  Apropos: Da salafister (antakelig fra Ansar al-Sunnah) drepte rundt åtte hundre yezidier med store selvmordsbomber i fjor sommer ble dette bare referert med en liten notis i Klassekampen, en familie på en håndfull personer som var drept av amerikanske styrker fikk derimot nesten en hel side samme dag.

 22. Ole Pedersen
  jun 07, 2008 @ 16:03:12

  Jeg tror ikke det var mange fra den høyrøstede venstreside som syntes Terroren i Nineveh er nærheten så avskylig som den terror Israel og USA utfører.

  Væpna revolusjon og kappevending hos diverse sekter som har bakgrunn i det marxist-leninistiske miljø.

  Nå vi dessuten samtidig vet at Mullah Krekar var glødende kommunist i sin ungdom.

  http://hablog.motime.com/post/565836/Hvem+er+det+egentlig+PST+skal+f%C3%A5+passe+p%C3%A5%3F

  Kameler må svelges og forhold må forties for å få den ideologiske kabal til å gå opp.
  Vi diskuterer i det brune og møkkete forum.

  http://www.document.no/2008/06/i_takt_med_tiden_1.html#comment-266410

  De er meget laudable i kappevending i kretsene som søker makt.

 23. Ronny
  jun 08, 2008 @ 14:13:55

  Jan: «men mitt utgangspunkt var en enkel generell påpeking av at store deler av venstresida i europa og amerika (inklusive mange grønne) er unnfallende i forhold til muslimsk ekstremisme. Ikke bare framstår muslimske og sosialistiske USA-motstandere i tospann, det finnes også nok av folk som veksler mellom de autoritære versjonene av sosialisme og islam uten store problemer, som f.eks. Mulla Krekar og Trond Ali Linstad, for bare å nevne to.»

  Dette er som sagt en virkelighetsbeskrivelse jeg ikke kjenner meg igjen i _i det hele tatt_, og jeg lurer som sagt på om du lever i en helt annen verden enn jeg gjør. Jeg registrerer også at det eneste konkrete du kommer med er enkelteksempler (som man som kjent kan bruke til å bevise hva som helst).

  «du innrømmer indirekte at du aldri har tatt avstand fra muslimsk terrorisme og parerer med å spørre når jeg tok avstand fra Aum Shin Rikyo (tror jeg er korrekt). Forskjellen er at jeg aldri har forsvart væpnet kamp mot den japanske regjering eller det japanske folk.»

  Nei, jeg har ikke innrømmet noe som helst, Jan. jeg har tvert imot sagt at 1) jeg tar avstand fra all vold mot sivile, og 2) det er ikke så mye debatt om ting alle er enige om (og det var i den siste parallellen det var naturlig å trekke in aum-sekta).

  Når det kommer til Irak etc., så gir folkeretten en klar rett til alle okkuperte folk til å yte motstand. Den retten støtter jeg. Det trenger ikke å bety at væpnet motstand er den lureste strategien, langt derifra, men jeg forbeholder meg retten til ikke å sitte her oppe i trygge nord og si til folk i Irak hva de burde/ikke burde gjøre i så måte. Så jeg velger altså å holde meg til folkeretten og 1) fastslå at alle som er okkupert har RETT til å yte motstand og 2) at INGEN har rett til å drepe sivile. Er det virkelig et horribelt ståsted som rettferdiggjør de merkelappene du driver og slenger rundt deg?

 24. Jan Bojer Vindheim
  jun 08, 2008 @ 14:59:57

  Det er bra at det også i dine kretser nå er blitt klart at situasjonen i Irak er mere komplisert enn den enkle formelen «folket mot imperialistene». Men utgangspunktet her var altså samrøre mellom venstresida og islamistene. Det finnes i din verden slett ikke, men jeg har idag gleden av å introdusere et sannhetsvitne som Klassekampen og tilliggende herligheter ellers gjerne trykker til sitt bryst; nemlig den eneste norsk-irakeren jeg veit om som tok avstand fra invasjonen i 2003; nemlig Walid al-Kubaisi.

  I en større artikkel i Dag og Tid i samband med Wergelandfeiringa kritiserer han kulturrelativistisk lefling med islamismen, og skriver blant annet:

  Det synest å vera ei nesten uskriven pakt mellom islamistane og dei venstreradikale, kulturrelativistiske og politisk korrekte intellektuelle. Begge gruppene kjempar mot den same fienden: det amerikanskdominerte Vesten.

  Og det var vel omtrent det jeg også forsøkte å si.

 25. Ronny
  jun 08, 2008 @ 20:33:12

  Jan: «Det er bra at det også i dine kretser nå er blitt klart at situasjonen i Irak er mere komplisert enn den enkle formelen “folket mot imperialistene”.»
  – Igjen forsøker du deg på antydninger. Om du har noe konkret å komme med, kom med det.

  Ihht. Kubaisi:
  Jeg er fullstendig klar over Walid al-Kubaisis synspunkter. De er velkjente, og slike ting har han sagt lenge, men en påstand blir ikke mer sann om det er han som sier det. Igjen er det bare påstander.

 26. Jan Bojer Vindheim
  jun 08, 2008 @ 20:56:19

  Mitt syn på konflikten i Irak og min kritikk av krigsmostandernes (sic!) sviktende virkelighetsfortsåelse har jeg presentert i aviser og tidsskrifter, gjennom foredrag, blogger (her og her) og nettsider en rekke ganger.

  Jeg er uenig med al-Kubaisi når det gjelder Irak, men han og jeg er enige om å kritisere den såkalte venstresida sin manglende kritikk av den rabiate islamismen. Ditt argument later til å være at dere i Rødt er kritiske, selv om dere aldri har gitt uttrykk for dette.

  Kanskje det var på å komme med en kritkk av islamistisk teori og praksis snart, bare for ordens skyld liksom?

 27. Ronny
  jun 09, 2008 @ 13:10:35

  Det har faktisk blitt presisert flere ganger, om du har fulgt med, men hvor man plasserer hovedfokuset har litt med hvor man plasserer seg selv i verden også. Jeg synes Audun Øfsti poengterte nettopp det forbilledlig i klassekampen for et par år siden.
  http://venstresida.net/?q=node/38

 28. Jan Bojer Vindheim
  jun 09, 2008 @ 21:30:47

  Skal Øfstis artikkel tjene som eksempel på at «venstresida tar avstand fra terrorisme»? Jeg syns hans klare budskap er: «Vi bør ikke ta avstand fra terrorisme for da støtter vi George Bush.»

  Jeg ble også fascinert av det kategoriske i følgende setning:
  «Ingen kan benekte at venstreintellektuelle har begått mange feil og dumheter, men de har aldri vært fascinert av det totalitære ved de regimer de uheldigvis kan ha håpet på.»

  Dette utsagnet må vel kanskje bunne i en slags statistisk analyse? Hvis det er en absolutt påstand er det som kjent nok å finne ett éneste unntak for å gjøre påstanden ugyldig.

  Hvis du (slik jeg mistenker) mener jeg har lest feil, bør venstresida kanskje vurdere å lage små bruksanvisninger for å sikre autorisert lesning av ideologisk litteratur.

 29. Ole Pedersen
  jun 09, 2008 @ 22:53:14

  Dere ser ut til å hygge dere, beklager at jeg forstyrrer men Jan Hårstad har en komentar til dagens ideologiske tåkedannelse på til venstre for George Bush tilhengerne . Bush skal vistnok være
  meget populær i både Albania og Kurdistan , de tidligere fyrtårn.

  SITAT
  Kom ikke å si at Solstad ikke vet hva han huier på! Enn si «våpendrager» Braanen som Marte Michelet kalte han i Dagbladet.
  Braanen er en slags sit-com-versjon av Hamlet om dagen: han står med potetgullet i den ene hånden og Yoricks skalle i den andre og sier:
  To be a islamist or to be a socialist.
  Marx,why have you left me?
  Allah,why didnt you save Osama?
  He was our last hope.
  Oh,the slings and arrows of the outragerous
  fortune!
  Her får han et potetgull i halsen og faller
  på kne i retning Mekka.
  Erling Folkvord: sosialdemokrata må oppfør seg
  som mainnfolk!
  Braanen: så du ildskjæret rundt ham?
  Folkvord: Gå hjem og kok hauet ditt.
  SITAT SLUTT

 30. Ronny
  jun 10, 2008 @ 08:40:05

  Jan: Nå misforstod du meg – Øfstis artikkel er en begrunnelse for hvorfor man setter hovedfokuset på overgrep begått av folk fra egen kulturkrets i stedet for å bare kaste stein i glasshus på muslimske fundamentalister.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: