Asyl, agurker og raser

Rasisme er et skjellsord, og ingen ønsker å gjøre seg fortjent til en slik betegnelse. Derfor blir idag argumentasjonen mot (enkelte) grupper innvandrere formulert uten eksplisitte argumenter knyttet til innvandrernes genetiske utrustning. I stedet for å klage over at f.eks. somaliere eller arabere ser annerledes ut rent fysisk, retter innvandringsmotstanderne sine argumenter mot slike ting som religion og klesdrakt eller kultur generelt.

en skisse av menneskehetens familietre

Nå hadde det vært mulig å få en debatt om forskjellene mellom ulike menneskegrupper, slik et av programmene i Hjernevask-serien også forsøkte. Det er jo en åpenbar parallell mellom troen på at menn og kvinner er like fra fødselen av og troen på at alle jordklodens menneskegrupper i utgangspunktet er helt like. Det er trist at noen av ideologiske grunner prøver å benekte disse forskjellene. Det burde ikke være et problem å akseptere den mangfoldige virkeligheten rundt oss; problematisk blir det først når ulikheter mellom folkegrupper brukes til etablere diskriminering av ulike slag.

De som forsker på menneskets biologi har slått fast at mennesket stammer fra Afrika, og at det genetiske mangfoldet der er langt større enn på andre kontinenter. Dermed bortfaller den vanligste rase-inndelinga; den mellom «svarte» og hvite». Et øyeblikks refleksjon vil jo også vise at variasjonen i menneskelig pigmentering er langt mere mangfoldig enn dette. Vi hvite er vel egentlig stort sett lyserøde, men det er gjerne forskjell på en greker og en svenske, liksom det er forskjell på somaliere og eritreere, eller på folk fra Calcutta og folk fra Jaffna. Dette bidrar til å gjøre verden til et fascinerende sted å leve.

Men altså: retorikken til innvandringsmotstanderne. Vi finner f.eks at Frps innvandringspolitiske talsmann, Per Willy Amundsen, er dypt engasjert i kvinners rettigheter, ikke minst kjemper han for kvinners rett til ikke å påtvinges burka eller niqab.

Klespoliti a la Teheran vil vi ikke ha i Norge, men det skurrer unektelig litt når hr. Amundsens frihetstrang gis form av et forbud. Han vil forby de plaggene han ikke liker, og stiller vel da egentlig i samme moralske klasse som hijab-vokterne i Iran.

Tilsvarende finner vi at innvandringsmotstandere i løpet av de siste år tilsynelatende har utviklet et dypt engasjement for de homofiles rettigheter. Også dette ytterst prisverdig, skjønt jeg heller ikke husker at FRP engasjerte seg i dette spørsmålet , før de kunne bruke det i sin hets mot muslimer.

For det er jo her vi kommer til kjernen i dagens innvandringsdebatt. Vi har en voksende muslimfrykt, og noen ser seg tjent med å framstille alle innvandrere som muslimer og alle muslimer som farlige fanatikere. Nå er det selvsagt sant at det finnes voldelige ekstremister blant muslimene, folk som bruker alle midler for å tvinge sine medmennesker til å oppføre seg på bestemte måter. Det er bare ikke slik at de har støtte fra noe flertall av muslimene. Tvert imot er det jo sånn at fanatikernes forsøk på å mobilisere verdens halvannen milliard muslimer har slått fullstendig feil. Al Qaeda har f.eks. i dag mistet det meste av den støtten de fikk i Irak etter amerikanernes invasjon.

Og om vi ser bort fra at de fleste innvandrere til Norge ikke er muslimer, så er det i alle fall slik at flyktninger gjerne ikke har flyktet fordi de støtter regimet i hjemlandet. Sannsynligheten for at iranske flyktninger i Norge skal ønske å innføre samme styresett her som det de flyktet fra er faktisk relativt liten.

Norsk kultureksport, slik den gjerne huskes

Så har vi Ola Borten Moe, stortingsrepresentant for regjeringspartiet SP, som utnytter agurksesongen til å skryte av Norges bidrag til sivilisasjon og kultur. Spør du folk rundt i verden hva Norge har bidratt med av kulturelle impulser, er det vel fare for at svaret blir vikingtoktenes mord, brann og voldtekt. Hr. Moe insisterer på at vi ikke kan lære noe av araberne, ikke dessto mindre har vår sivilisasjon stor gjeld til den arabiske sivilisasjon som f.eks. brakte oss den matematikk hr Moe bruker til å sjekke meningsmålingene etter sine rasistiske utspill.

Men det er bare begynnelsen. Senterpartisten bruker sine kunnskapsløse holdninger til å bekjempe retten til å søke asyl i Norge. Nå er det vel ikke slik at asylsøkere opplever norske myndigheter som spesielt imøtekommende idag heller, men hr. Moe mener det er grunnlag for å stramme inn ytterligere. Han mener tilhengere av voldelige islamistgrupper ikke skal slippe inn i riket. Han mener rett og slett at vi skal sortere asylsøkerne etter deres overbevisning.

Nå kan det godt hende at det er mange som støtter Ola på dette punktet, ikke minst i de mere brunsvidde delen av senterpartiets velgermasse. Og det er utvilsomt Ola Borten Moes hensikt å stanse lekkasjen av slike velgere til Fremskrittspartiet, og gjerne hente noen tilbake igjen også. Kan hende lykkes han i dette, men for oss som misliker appeller til fremmedfiendtlige holdninger blir dette nok et argument mot organisert samarbeide med den reaksjonære bondeflokken.

8 kommentarer (+add yours?)

 1. olds69
  jul 21, 2010 @ 22:02:03

  Tja,

  Mye rart i dette innlegget må jeg si.

  Når det gjelder burka og dets like, så vil et generelt forbud mot maskering på offentlig sted ta hånd om dette ikke eksisterende problemet samtidig som en hadde fått hanket inn avskum som ikke har rent mel i posen (pussig nok er de fleste maskerte jeg har sett vase rundt, venstre ekstreme demonstranter)

  Fakta er at de fleste flyktinger som kommer til Norge kommer som økonomiske flyktninger og har således ikke flyktet på grunn av sine meninger.
  Når en i tillegg tar med at 97% (?, mener det var det) av de som kommer til Norge har «mistet» sine papirer ser jeg ingen grunn til å la disse gå fritt rundt i landet før deres identitet har blitt brakt på det rene.
  Dersom de er reelle flyktinger vil deres reelle identitet hjelpe norske myndigheter å fastslå beskyttelsegrunnlag, dersom de ikke samarbeider så har de neppe behov for opphold og vi har dermed ingen plikt itl å hjelpe de.

  Det er faktisk ikke slik at drømmen om et bedre liv skal gi opphold i Norge, behovet for beskyttelse fra forfølgelser er grunnlaget for asylinstituttet.

  Borten Moe kommenterte ikke norsk kulturs bidrag til sivilisasjonen, å hevde dette er stråmannargumentasjon som du bør holde deg for god til.
  Derimot hevdet han at den arabiske verden har utrolig lite å lære oss, (i den vestlige verden)
  Vi snakker tross alt om en primitiv del av verden som nesten ikke har utviklet seg på 1000 år.
  En del av verden hvor det men usedvanlig få unntak ikke finnes demokrati, ytringsfrihet eller religionsfrihet.

  Men dersom du har et godt eksempel på hva du vil ta vare på fra de siste 1000 års Arabia så vil jeg gjerne høre det.

  Og nei, matematikken ble ikke oppfunnet i den arabiske verden, ei heller ikke i den arabiske kulturen. Matematikken har sine røtter i gresk og indisk kultur og overlevde (på tross av den arabiske undertrykkelse og dhimi kultur) i de tidligere øst-romerske delene av verden.

  Olds69

 2. Jan Bojer Vindheim
  jul 26, 2010 @ 11:49:04

  My rart også hos hr oldboys, gitt.

  For å ta det siste først. Min påstand er ikke at matematikken ble oppfunnet i den arabiske verden (selv om det eldste matematiske skriftet vi kjenner er fra Egypt), men at den typen matematikk som gjør meningsmålingene leselige, nemlig desimalregning, ble formidlet til Europa via den muslimske verden.

  Alle kulturer har noe å gi til den som besøker dem med åpent sinn – kunst, kultur og andre utslag av menneskelig skaperkraft er forskjellig fra land til land. Summen av alle kulturer er et mangfold av menneskelige muligheter, som gjør meg rik og glad.

  Den bastante forestillingen om at vi ikke kan lære noe fra arabere er i utganspunktet basert på et lukket sinn. Borten Moe konkluderte på denne måten etter noen få dagers delegasjonsreise i fire arabiske land. Det er pinlig å ha stortingsrepresentanter som avslører en slik arroganse.

 3. Norskgoy
  jul 26, 2010 @ 12:36:54

  Litt artig, å se den totale lysten til å se bort ifra den islamske gullalder ved å henvise til øst-romerske rike. Det øst-romerske imperiet forsvant, og mange hundre år før det forsvant var det et «minimalt» og slagent imperium. Man skal være bra sentrert om man ikke annerkjenner f.eks Alhazen «boken om optikk» f.eks. Eller at storparten av den gamle kunnskapen (dvs den greske) ble opprettholdt og utvidet under den islamske gullalder, med mange impulser fra India/Kina. Så kan man forsåvidt krangle om hvorfor det var en slik gullalder og hvorfor den kom til en slutt.

  Dog, fra en annen side. Hva man skal importere fra den arabiske verden i dag, det er ikke lett å se. Og det basert på langt mer enn 4 dagers tur.

 4. olds69
  jul 26, 2010 @ 22:48:15

  Vindheim:

  Det eldste matematiske manuskriptet med desimal tall er fra Kina og datert 1300 år før Kristus, ikke Egypt i islamsk tid.

  Desimal regning inkludert begrepet 0 var i bruk i Mohenjo Daro kulturen i India for over 1500 år siden.
  Det at vesten fikk vite om det gjennom islamske herskeres erobring og plyndring av India har da lite med saken å gjøre.
  (var det den vestlige verden som brakte oss kakao eller var det den sør-amerikanske som den vestlige verden plyndret?)

  Menneskelig skaperkraft er tilnærmet ikke eksisterende i den arabiske del av verden, eller har du noen gode eksempler på oppfinnelser/oppdagelser fra den delen av verden de siste århundrene?
  Ei kan en si at kunsten har utviklet seg i den arabiske del av verden de siste århundrene.
  Summen av den arabiske kultur bør i min mening gjøre de fleste frihetsøkende mennesker skremt og ikke glad.

  Norskgoy:

  Den Islamske gullalderen bevarte den gamle kunnskapen, men hvorvidt den ble utvidet i noen særlig grad kan en stille spørsmål ved.

  Kan jeg få anbefale:
  «The Legend of the Middle age: Philosophical Explorations of Medieval Christianity, Judaism, and Islam» av den franske professoren Rémi Brague

 5. Jan Bojer Vindheim
  jul 27, 2010 @ 09:45:22

  Islam oppsto ikke før 600 år etter Kristus. Det sier seg derfor selv at de eldste manuskriptene er fra pre-islamsk tid; I norsk wikipedia kan man lese følgende:

  Fram til forskerne klarte å tyde de babylonske leirtavlene, var Egypt den rikeste kilden man hadde til kunnskap om matematikk i oldtiden. Mens babylonerne skrev på leirtavler med kileskrift, skrev egypterne på papyrus med hieroglyfer. Den papyrusen som har gitt oss mest kunnskap om matematikken i det gamle Egypt er den såkalte Rhind-papyrusen. Blant noen forskere blir denne papyrusen tidfestet til ca. 1650 f.Kr

  Din forakt for arabisk siviliasasjon deles åpenbart ikke av professor Brague, hvis bok du nevner.

 6. Norskgoy
  jul 27, 2010 @ 12:23:50

  Vær nå så snill da olds69, det er bare å lese AlHazen sin bok for å forstå at arabere,persere,jøder, MØ-kristne og andre under den islamske gullalder ga vesentlige drypp til kunnskap i en rekke temaer. Dog, jeg mener ikke at dette var islam, som ideologi, som bidro til dette. Langt derifra. Men så å gå fra det standpunkt til å ikke annerkjenne at i en periode før Europa beveget på seg, så var den islamske gullalder som vedlikeholdt og utviklet vitenskapen, blir noget hul. Som i seg selv ikke hadde noe med religionen islam å gjøre, men det islamske samfunnet. Som er to forskjellige ting, noe også Rémi Brague utførlig skriver i boken sin om (som burde vært fanget opp om man har lest boken). Still gjerne spørsmål så det renner ut av ørene. Det kan aldri uansett bortforklare Alhazan (var et gigantisk hopp for utarbeidelse av den vitenskaplige metode), Averroes (hvis du leser Kant sin kritikk av logikk så kjenner du deg igjen i Averroes sitt filosofiske arbeid også), eventuelt den medisinske kanon av Avicenna (som var et medisinsk gigahopp helt til Europa startet på sin eventyrlige vekst på tidlig 1800-tall).

  Rémi Brague, har jeg lest forresten. Lurer på om du har gjort det samme. Brague er langt grundigere og annerkjenner at den kunnskap som var i det islamske samfunnet kom til nytte i andre samfunn.

  Men til spørsmålet om dagens situasjon; altså ikke meget å lære av araberne pr idag. Og grunnen stammer mange av de tilbake til grunnlaget da den islamske gullalder sluttet.

  I tillegg klarer aldri arabere å komme til møte når det er satt et tidspunkt for start :P. For de av oss som har lært kulturen å kjenne fra et slikt perspektiv også.

 7. Norskgoy
  jul 27, 2010 @ 12:25:12

  Kant sitt verk het selvsagt «kritikk av den rene fornuft»

 8. Konrad
  jul 28, 2010 @ 22:21:13

  Joda, man kan slå hverandre i hodet med løsrevne fakta, men som Vindheim sier er Borten Moe påfallende kunnskapsløs (og dessuten nokså rasistisk når han snakker om arabere). Denne kunnskapsløsheten er han dessverre ikke alene om, våre lærebøker i historie og filosofihistorie på universitetet er jo veldig Europa (og Hellas) fokusert. Dermed fremstår resten av verden som liten og uvesentlig.

  Flere løsrevne fakta:
  Ord som algebra og algoritme er jo åpenbart av arabisk opphav. Den arabiske verden har en litteraturarv som er temmelig ukjent i vesten. Avicenna er nevnt, nevnes bør også Ibn Khaldun. Det som vi idag oppfatter som typisk spansk eller andalusisk, er jo faktisk restene etter det spansk-maurisk-jødisk-sigøyner fellesskapet i det mauriske riket.

  Ellers meget gode poeng fra Vindheim. Hvorfor sortere mennesker etter hudfarge? Hvorfor ikke etter høyde? Genetisk har vi bleke norskinger mer til felles med somaliere enn somaliere har med buskmenn i det sørlige afrika. Etc.

  En ting Borten Moe kan lære av araberne: Gjestfrihet (det har han i allefall lite av selv).

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: